Hop til indholdet

Brahetrolleborg

Brahetrolleborg

Brahetrolleborgs markante spir kan ses fra mange bakketoppe i området.

Et stort skov- og landbrug

Brahetrolleborg ligger ved Korinth, og de 2600 hektar (incl. gården Brændegaard) drives som moderne skov- og landbrug. Godset ejes siden 2009 af Catharina Reventlow-Mourier og har tilhørt familien Reventlow siden 1722.

Brahetrolleborg er blandt andet kendt for sin store produktion af juletræer og klippegrønt.

Historien
Brahetrolleborg blev grundlagt af cisterciensermunke i 1172 i en lavning blandt moser og søer, Insula Dei – Guds Ø, også kendt som Holme Kloster.

Slotskirkens høje spir ses viden om, og det gamle kloster er et karakteristisk element i landskabet. Den trelængede ladegård stod færdig i 1655.

I 1773 overgik Brahetrolleborg til Johan Ludvig Reventlow, som gjorde en pionerindsats med forbedringer af skolevæsenet og oprettede et lærerseminarium på Brahetrolleborg.

I 1970’erne var der adgang til parken, men her er nu kun adgang for offentligheden ved et stort, årligt hesteskue i juli.

Om ridning på Brahetrolleborg

Skoven er en arbejdsplads for mange mennesker og benyttes til andre rekreative formål end ridning. Der er derfor vigtigt, at du

  • holder dig orienteret om lukkedage
  • altid har dit ridekort med dig
  • rider i rabatten eller midt på skovvejene
  • er opmærksom på, at hovedruten er afmærket med træpæle og biruter med en kombination af træpæle og markeringer på træerne
  • viser hensyn, når du rider på ruten. Og at I dæmper stemmerne, hvis I er flere.
Tilbage